Høringsinnspill til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Publisert

Vi har sendt inn innspill til Kommunal- og distriktsdepartementets høring av forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet.

Drivkraft Norge mener blant annet at:

  • De statlige planretningslinjene må tilrettelegge for rask etablering av ladestasjoner ved blant annet å gi føringer om å peke ut egnede arealer for etablering av ladestasjoner. Disse arealene bør også kunne gi god tilgang til strømnettet.
  • Planretningslinjene bør bidra til større likebehandling og gi klare føringer om en enhetlig og standardisert behandling av søknader om etablering av ladestasjoner.
Les hele innspillet her!