Høringssvar om ny styringsavtale for Enova

Publisert

Vei med skog i bakgrunnen

Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar om ny styringsavtale for Enova som utdyper vårt innlegg på Klima- og miljødepartementets innspillsmøte 18. april.

Vi mener Enova er et viktig virkemiddel for å nå Norges klimaforpliktelser og bør fortsatt ha faglige frihetsgrader til å finne de beste prosjektene. Vi mener videre at Enova bør fokusere på prosjekter som bidrar til Norges klimaforpliktelser og her står transportsektoren sentralt.

Enovas oppgaver bør konsentreres om å utvikle støtteprogrammer og Enova bør ikke ha ansvaret for Nobildatabasen framover. Vi foreslår derfor at ansvaret for å utvikle og drifte Nobildatabasen overføres til Statens vegvesen som allerede er nasjonalt kontaktpunkt for trafikkdata og forvalter trafikkportalen.no.

Les vårt fullstendige høringssvar her!