Innspill til Statens vegvesen om lading av kjøretøy og maskiner for drift av riksvegnettet

Publisert

Ladere med bil i bakgrunnen i solfylte omgivelser

Vi vil fremheve følgende punkter fra vårt innspill til Statens vegvesen sin markedsdialog om lading av driftsentreprenørenes kjøretøy og maskiner langs riksvegnettet:

  • Teknologinøytralitet bør legges til grunn for å oppnå utslippsreduksjoner ved drift av riksvegnettet.
  • Organiseringen av lading av driftsentreprenørenes kjøretøy og maskiner må tilpasses behovet. Avtaler mellom Statens vegvesen og ladeoperatører må inngås på forretningsmessige vilkår og vil avhenge fra kontrakt til kontrakt.
  • Ladehastighet og tilbudt effekt er svært avhengig av tilstrekkelig tilgang til kraftnettet og hvordan kostnadene for uttak av effekt beregnes.
  • Ladeinfrastrukturen kan både deles og brukes eksklusivt, avhengig av hvilken type lading og etterspørselen etter lading fra andre aktører. Driftssikkerheten til ladeinfrastrukturen vil avhenge av mange forhold og vi oppfordrer til å etablere backupløsninger som sikrer den driftssikkerheten som er nødvendig.
Les vårt innspill her!