Møt vårt medlem AFSN

Publisert

Portrettfoto av Daniel Tholander, COO i AFSN, i hvit skjorte

Foto: Aviation Fuelling Services Norway AS

I samtale med Daniel Tholander, COO i Aviation Fuelling Services Norway (AFSN).

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i drivstoffmarkedet?

AFSN er et salgsselskap med representasjon på 16 flyplasser i Norge og drivstofflevering til flykunder fra hele verden. Dette inkluderer produktene som selges: Jet, Avgas og Sustainable Aviation Fuel (SAF). AFSN eies av Shell og ST1 i et 50/50 joint venture og har 9 ansatte i selskapet. På flyplassene blir tanking av fly utført av Flytankning AS, Flybunkering Service, GFS og det norske militæret.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for drivstoffmarkedet i tiden fremover?

Det regulatoriske rammeverket for salg av bærekraftig flydrivstoff (SAF), og om de norske myndighetene vil følge RefuelEU-direktivene 1-1, eller ha spesielle regler. Siden luftfart er en svært internasjonal industri, kan spesifikke norske regler og krav til bærekraftig flydrivstoff komplisere og fordyre salget av dette.

Er det noe ved drivstoffmarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?

I flyindustrien er det avgjørende at drivstoffet lever opp til en bestemt høy kvalitet, da dette er en garanti for sikkerhet. AFSN og andre leverandører av flydrivstoff arbeider kontinuerlig med å sikre denne kvaliteten hele veien fra raffineriet til drivstoffet kommer på flyet. Å sikre at drivstoffet ikke inneholder vann eller andre biologiske organismer er en komplisert oppgave som krever klare prosesser og arbeidsflyter. Med tillegg av bærekraftig flydrivstoff er disse prosessene viktigere enn noensinne.

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden?

Overgangen til bærekraftig flydrivstoff er svært viktig, ettersom hele industrien må sikre at luftfartens CO₂-belastning reduseres betydelig. AFSN vil spille en sentral rolle i dette og vil arbeide for at andelen av bærekraftig flydrivstoff overstiger mandatet fra RefuelEU, hvis kundene ønsker dette. Samtidig vil AFSN også se på hvordan de operasjonelle forholdene kan forbedres med tanke på lavere egne utslipp av CO₂ og partikler på flyplassene.

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder bruk av drivstoff i år?

Når du skal reise i sommer, vær oppmerksom på at mange flyselskaper og reisearrangører tilbyr ulike former for CO₂-kompensasjon. Vær kritisk til disse tilbudene, og vurder heller å kompensere ved å kjøpe bærekraftig flydrivstoff (SAF). Dette vil bidra til å sikre en større etterspørsel etter bærekraftig flydrivstoff utover det flyselskapene allerede bruker.