Møt vårt medlem Air BP Norway

Publisert

I samtale med Arne Ljungmann, Head of Country Norway, Iceland and Baltics, i Air BP.

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i drivstoffmarkedet?
Air BP Norway er en del av BP-gruppen som er et integrert energiselskap og en stor global aktør på flydrivstoff markedet. Vi leverer drivstoff og tilhørende tjenester på 46 lufthavner i Norge.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for drivstoffmarkedet i tiden fremover?
Utfordringene er knyttet til bransjens CO2-utslipp, men mulighetene er å blande inn bærekraftig drivstoff (SAF) for å få ned utslippene. BP støtter oppskaleringen av SAF samt handlinger og retningslinjer for å gjøre det til en realitet.

Er det noe ved drivstoffmarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?
Flybransjens CO2-utslipp er omtrent det samme som datasentre. Norge er helt avhengig av fly på grunn av lengde og topografi. På sikt vil flyindustrien få utslippsfrie fly og Norge ligger an til å kunne bli tidlig ute på det området.

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden? 

SAF er for tiden det mest levedyktige avkarboniseringsalternativet for luftfart siden det kan brukes i eksisterende infrastruktur og fly. BP har som mål å være markedsfører av SAF med 20 % av det globale tilbudet innen 2030.  

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder bruk av drivstoff i år?
Velg gjerne en av de mange mulighetene til å redusere CO2 avtrykket ved flyreiser gjennom kjøp av CO2-reduserende tiltak.