Møt vårt medlem Preem Norge

Publisert

I samtale med Jon Eriksrud, Legal and Compliance Manager i Preem Norge AS.

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i drivstoffmarkedet?

Preem er Sveriges største drivstoffselskap. Vi produserer drivstoff ved raffineriene våre i Lysekil og Gøteborg og omsetter dette i Sverige, Norge og andre steder i Europa. Preem er på en omstillingsreise hvor målsetningen er at vi innen 2035 skal være klimanøytral med netto nullutslipp i hele verdikjeden. 

Da må vi blant annet bytte ut fossile råvarer med fornybare råvarer, prosessere fornybart sammen med fossilt og se på hvordan karbonfangst og -lagring kan inkluderes i produksjonen. I tillegg til dette ser vi også på E-fuel som en mulighet fremover. I dag produserer Preem HVO i Gøteborg, og i løpet av september øker vi den årlige fornybare produksjonen i Lysekil med omtrent 900 millioner liter.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for drivstoffmarkedet i tiden fremover?

Flytende drivstoff vil slik vi ser det fortsatt ha en viktig rolle i mange år fremover. Selv om bruk av flytende drivstoff går ned i personbilmarkedet er det ikke like enkelt å gå over til andre energibærere i sektorer som sjøfart, luftfart og langtransport.

Det er likevel ikke det samme som at sektorene ikke skal være med å kutte utslipp. Vi bygger derfor om raffineriene våre for at også flytende drivstoff med stadig økende bioinnhold kan bidra til å kutte utslipp i dag, i morgen og fremover. Det er viktig for å gjøre Preem attraktiv som produsent og leverandør av fornybart drivstoff samtidig som vi bidrar til å opprettholde forsyningssikkerheten for energiprodukter i Europa.

Er det noe ved drivstoffmarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?

Norge, Europa og resten av verden vil ikke klare klimamålene uten at alle energikilder og teknologier bidrar til å kutte utslipp. Det inkluderer biodrivstoff som én av flere løsninger.

For at vi skal være i stand til å kutte utslipp – og biodrivstoff kan bidra med kutt allerede nå – må både produksjon og forbruk omstilles. Det er imidlertid dyrt og tidkrevende å bygge om raffinerier og verdikjeder. Preem jobber kontinuerlig med å omstille egen virksomhet for å kutte utslipp, men vi er som alle andre i bransjen avhengig av at politikere og myndigheter legger forholdene til rette for dette gjennom stabile rammevilkår.

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden?

I desember i fjor leverte vi vår første egenproduserte HVO fra Gøteborg til et av lagrene våre i Norge. Vi bygger også om raffineriet i Lysekil for å øke produksjonen av fornybart drivstoff gjennom samprosessering med fossilt. Første del av denne ombyggingen settes i drift i september 2024 og vil produsere omtrent 900 millioner liter fornybart drivstoff i året.

I 2027 er planen at et nytt trinn i ombyggingen av Lysekil skal være ferdig. Da vil produksjonen av fornybart drivstoff øke med 1,2 milliarder liter hvor halvparten kommer til å være fornybart drivstoff til luftfarten (SAF).