Si hei til Bunker Oil

Publisert

Jan Kleven sittende i profil med grafisk element i bakgrunnen

I samtale med Jan M. Kleven, daglig leder i Bunker Oil.

 Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i drivstoffmarkedet?

Livet og verdiskapingen langs kysten er avhengig av energi, bunkers og smøreolje. Bunker Oil er Norges hovedforhandler av mobilt smøremiddel og bidrar med bunkers og smøreolje fra 9 hovedanlegg og 25 leveringspunkter langs hele kyst-Norge. Vi leverer også NOx Care 40 til større fartøy, som reduserer utslipp av skadelige gasser, og tilbyr syntetisk HVO fra bærekraftig biomasse. Kvalitet, miljø og sikkerhet er viktig for oss, og derfor er vi ISO 9001, 14001 og Miljøfyrtårn-sertifisert. Bunker Oil bidrar til livet og verdiskapingen langs kysten, og i distriktene.

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for drivstoffmarkedet i tiden fremover?

Vi tror at de produktene vi tilbyr i dag vil spille en rolle i mange år fremover. Det vil være veivalg som tas fremover som vil være både kortsiktige og langsiktige av natur, men vi tror at veien til reduksjon av karbonutslipp går i flere paralleller der fokus blir på utslipp i hele forsyningskjeden og ikke bare siste ledd ved forbruk. Vi håper at myndigheter forstår denne kompleksiteten og ikke minst bidrar til å sørge for at vi som selger og distribuerer drivstoff får forutsigbarhet over tid til å kunne fortsette å introdusere produkter og sette opp forsyningskjeder som bidrar til dette.

Er det noe ved drivstoffmarkedet som dere tenker at flere burde være klar over?

Selv om bransjen vi er i har røtter mange år tilbake, så er det er stor kompleksitet både i forsyningskjeder og produktmiks. Det er stadig innovasjon på hva som tilbys, hvordan innforsyning foregår og ikke minst hva kundene våre etterspør i inn- og utland. 

Energimarkedene er påvirket av faktorer ofte utenfor den enkelte bedrifts påvirkning, så det kreves kløkt, kunnskap og disiplin for å lykkes over tid. Vi i Bunker Oil er stolt over vår historie og optimistiske for vår rolle i årene som kommer.

 Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden?

Gitt det skiftet som har pågått de siste årene på tvers av markedene våre, så har vi brukt mye tid på å forstå kundenes behov i tiden som kommer. Vi har investert i infrastruktur og organisasjon for å være best mulig evnet til å forsyne våre anlegg og tilby kunder konkurransedyktige priser på produkter og tjenester der de trenger dem. Vi kommer til å fortsette med dette selv om tiden nå er preget av en del usikkerhet rundt avgiftspolitikk og karbonflukt fra norske farvann.

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder bruk av drivstoff i år?

Det som vi oftest får spørsmål rundt på denne tiden av året er problemer tilknyttet vann på tank for fartøyer og kjøretøyer som har stått stille siden forrige sommersesong. Husk å drenere oppsamlet vann dersom tanken ikke har vært full under lagring. 

Ellers så oppfordrer vi alle til å ta en titt på Drivkraft Norges sider rundt spørsmål om hvilken type bensin du trygt kan ta i bruk.