Tett på vårt medlem Recharge

Publisert

Stian Mathisen i Recharge ser mot kamera smilende med Recharge sin ladestasjon i bakgrunnen

Foto: Recharge AS

I samtale med Stian Mathisen, Head of Corporate Communications, Public Affairs and Sustainability, i Recharge AS.

Kan du gi oss en kort introduksjon av bedriften deres, inkludert hva dere driver med og hvilken rolle dere har i lademarkedet? 

Vi har bygd ladestasjoner i Norge i over 10 år; vi startet i 2012, og vi er en av de medlemmene i Drivkraft Norge som har vært i hurtiglademarkedet lengst. Opprinnelig var vi en del av Fortum, men senere ble vi skilt ut, og endret navnet til Recharge. Vi har Norges største nettverk av ladestasjoner målt i antall lokasjoner, med 400 steder i Norge. Vi har 2800 ladepunkter i Norge og en rekke ladepunkter i Sverige og Finland, og er sånn sett størst i Norden.

I dag bygger vi lynladere sammen med partnerne våre. Å sikre at vi har et godt servicetilbud rundt ladingen er viktig for Recharge, med rekreasjonstilbud, mat- og drikke, og bilvask. Vi ser at i en del andre land er det hurtigladere på steder hvor det ikke er noe rundt, og slike ladestasjoner har vi ingen planer om å bygge. 

Hva ser dere som de største utfordringene og mulighetene for lademarkedet i tiden fremover? 

Den største utfordringen er å få nok strøm fra strømnettet. Flere steder i Norge er nettet mer eller mindre fullt. Utfordringen er ikke at det produseres for lite strøm, men at strømnettet ikke er tilstrekkelig utbygd fram til dit vi ønsker å bygge ladestasjoner. Vi jobber derfor med løsninger som å ha batterier på ladestasjonene, som kan levere ekstra kapasitet i tillegg til strømnettet.

Vi jobber også med å utvikle støttetjenester til nettselskapene. Hvis nettselskapene opplever kapasitetsbegrensninger i nettet, og får behov for at noen reduserer strømforbruket, kan vi gjøre det, og gå over til batteridrift i stedet, mot at vi får kompensasjon for dette. Vi kan også tilby andre støttetjenester, både på lokalt nivå og til det nasjonale transmisjonsnettet som driftes av Statnett. Her er vi helt i front i verden med å utvikle denne typen tjenester. 

Er det noe ved lademarkedet som dere tenker at flere burde være klar over? 

Mange sammenligner prisen på lading hjemme med prisen på hurtiglading. Da er det viktig å huske at kostnadene som ligger bak hurtiglading er langt høyere enn for lading hjemme. For å tilby hurtiglading må vi investere i ladere, stasjonene må bygges, de må kobles til strømnettet, i noen tilfeller må strømnettet oppgraderes, å drifte laderne har en kostnad og så betaler vi en mye høyere nettleie fordi vi tar ut så høy effekt.

Mens en hjemmeladeboks kan koste omtrent 10 000 kroner å kjøpe og få installert, så koster det lett 50 ganger så mye å installere og drifte en hurtiglader. Strømprisen vi betaler per kilowattime er derfor bare en av veldig mange kostnader vi har for å tilby hurtig- og lynlading. 

Noe annet jeg kan nevne er krav til kortbetaling ved alle nye ladestasjoner. Dette har vi vært positive til samtidig som vi har vært tydelige på at det er krevende. Vi som har holdt på i ti år, har mange eldre ladestasjoner uten kortbetaling, men vi planlegger å ha kortbetaling på nesten alle våre lynladere innen årets slutt. 

Hvordan ser fremtidsplanene deres ut? Har dere noen spennende mål og ambisjoner for å utvikle dere i fremtiden? 

Recharge har ambisjoner for fortsatt vekst. Vi ser samtidig at det blir i mindre grad bygd helt nye ladestasjoner i Norge nå. For oss handler det om å forbedre og utvikle de ladestasjonene vi har. Særlig viktig for oss er det å videreutvikle de mest besøkte plassene våre slik at de blir skikkelige "el-huber". Slik som ladehuben Able i Mandal med 16 lynladere og godt utvalg, som nylig ble kåret til "Best EV Hub in the World" av Global Convenience Store Focus.

Det er mange steder der det fortsatt står to 50 kilowatt-hurtigladere. Dette dekker ikke dagens ladebehov. Disse må vi videreutvikle og enten oppgradere eller avvikle. For øvrig står det i regjeringens ladestrategi at det bør være mellom 130 og 170 elbiler per hurtiglader i Norge, men nå ligger det på under 90, noe vi i Recharge mener er for lite for å kunne ha lønnsom drift.

Med sommeren rett rundt hjørnet, har dere noen tips eller råd til følgerne våre når det gjelder bruk av lading i år? 

For dere som skal på langtur lønner det seg å stoppe og hurtiglade når prosenten på batteriet er så lav som mulig. Ikke stopp for å lade når bilen er på 50 % hvis du skal kjøre videre og har mulighet til å stoppe når batteriet er på 20 %. Når du lader da vil du lade raskere. Tommelfinger-regelen er lav prosent på batteriet og hvis batteriet er så varmt som mulig lader du raskere.

Har du aldri brukt en hurtiglader før kan det være lurt å teste en før du drar ut på langtur. Da kommer du til å føle deg roligere når du faktisk tar turen og har barn i baksetet som gjerne vil videre raskest mulig.