Tungtransporten trenger biodrivstoff for å nå sine klimamål

Publisert

Foto av administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben

Elektrifisering av kjøretøy bidrar vesentlig til å redusere klimagassutslipp, men vil alene ikke være nok til å nå 2030-målene. Vi må benytte flere fornybare energibærere og av de andre fornybare energibærerne vi har i dag er biodrivstoff den mest effektive teknologien for tungtransporten.

Elektrifisering av kjøretøy bidrar vesentlig til å redusere klimagassutslipp, men vil alene ikke være nok til å nå 2030-målene. Vi må benytte flere fornybare energibærere og av de andre fornybare energibærerne vi har i dag er biodrivstoff den mest effektive teknologien for tungtransporten.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at utslippene fra all veitrafikk i 2022 har falt med 9 prosent i forhold til 2005. Hittil har biodrivstoff vært den største utslippsreduserende faktoren, men elbilens bidrag vil øke jevnt og trutt framover, i og med at så og si alle nye personbiler som selges nå er elbiler. Tallene viser at det er personbilene som har bidratt til utslippsreduksjonene, mens utslippene fra nyttetransporten har økt med 11 %. 

Målene i nyttetransporten er ambisiøse: De neste 6 årene skal utslippene fra denne sektoren halveres. Rask og målrettet handling er avgjørende for å få dette til. 

Elektrifisering er ett tiltak, men det er ikke tilstrekkelig alene. Innfasing av elektriske kjøretøy tar tid, det er få kjøretøy og et fullverdig ladetilbud er et stykke unna.  Vi må ta i bruk flere fornybare løsninger. Biodrivstoff er i dag det mest effektive tiltaket som er tilgjengelig. 

Biodrivstoff tilbyr en umiddelbar løsning. Det kan brukes i eksisterende kjøretøy, og bærekraftig avansert biodrivstoff har minst like god klimanytte som biogass. Tilgjengeligheten er god, og markedet har potensiale til å levere betydelige mengder. 

Biodrivstoff representerer et enormt potensial

Den svenske regjeringen har justert kraftig ned sine krav til bruk av biodrivstoff, noe som kan frigjøre opp mot 1 milliard liter med biodrivstoff i markedet. Bransjen opplever at det er god tilgang på biodrivstoff i markedet.

Drivkraft Norges medlemmer er klare til å levere mer avansert biodrivstoff. Med nesten 1900 energistasjoner langs norske veier, er infrastrukturen for distribusjon av biodrivstoff på plass. Tyngre kjøretøy med Euro 6-motor kan kjøre på rent biodrivstoff – HVO, uten ekstra justering eller tilpasning. Ved å gi transportørene muligheten til å velge hvilken drivlinje som passer den enkelte best, tror vi det vil være lettere å få transportørene til å velge klimanøytrale løsninger. For noen passer elektrifisering best, for andre vil en dieselbil med HVO på tanken være den beste løsningen. 

Biodrivstoff er altså en effektiv og tilgjengelig løsning. I kombinasjon med elektrifisering og biogass, er det mulig å nå klimamålene for transportsektoren. Vi har kunnskapen, ressursene og løsningene vi trenger. Nå er det på tide med handling.