Veibruksavgift for biodiesel må settes lik som for fossil diesel

Publisert

Forside til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2024 og hånd som fyller bil med biodrivstoff

Drivkraft Norge oppfordrer til at veibruksavgiften for biodiesel blir satt lik som for fossil diesel. Vi mener at dagens høyere avgift for biodiesel bryter med avgiftens formål.

I vårt innspill til finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2024 tar vi opp flere hovedpunkter: 

  • Vi ber om at veibruksavgiften for biodiesel endres til å bli lik avgiften for fossil diesel. Dagens høyere sats for biodiesel bryter med formålet om å reflektere samfunnskostnadene ved bilbruk. 
  • Den høyere avgiften for biodiesel til veibruk fører samtidig til uheldig avgiftsoptimering mot ikke-veibruk, med negativ provenyeffekt for staten. 
  • Vi mener også at den høyere avgiften gjør biodiesel mindre konkurransedyktig mot fossil diesel, som er uheldig for å nå høyere fornybarandel i drivstoffene. 
  • Vi ber også om klarere retningslinjer for innføringen av redusert CO2-avgift for innenriks sjøfart. 
Les vårt fullstendige innspill her!