Når uhellet er ute: feilfylling

Når uhellet først har oppstått, er det viktig å ikke starte bilen – ikke engang vri om nøkkelen. Les våre råd her!

På bensinstasjonene er pumpene tydelig merket med tekst og fargekode, og de aller fleste fyller riktig drivstoff. Drivstoffslangen til bensin er merket med grønt, autodiesel sin med sort, og bioetanol er merket med blått. Tankåpninger og fyllepistoler for bensin er mindre enn for diesel. Dieselpistolen er derfor for stor, og det skal svært mye til for å feilfylle diesel på bensinbiler. Det er samtidig ingen slike barrierer i motsatt tilfelle, hvilket betyr at det ikke er noen fysiske hindringer mot å fylle bensin på dieselbil.

Hvis du feilfyller, må du gjøre følgende:

Hvor raskt, og hvilke skader som oppstår på bilen, er avhengig av hvor mye drivstoff man har rukket å tanke. Det avhenger også av om man starter opp og kjører bilen etter en feilfylling.

  • Første bud etter en feilfylling er å IKKE starte opp bilen – heller ikke vri om nøkkelen, og IKKE begynne å kjøre. La bilen stå, da vil det som regel ikke oppstå noen skader på motoren.
  • Ta umiddelbar kontakt med teknisk kompetanse (bilberging) for å få tappet ut drivstoffet, og for å få utført nødvendig rensing av tanksystemet og motoren.
Dette vil kunne skje med bilen ved feilfylling og bruk av feil drivstoff:
Bensin på dieselbil
  • Bensin har mindre smørende egenskaper enn diesel. Dagens biler har mye finmekanikk i dyser og pumper som er mer avhengig av denne smøringen enn tidligere modeller. Ved feilfylling vil derfor mekaniske deler kunne havarere på grunn av mangelfull smøring. Dette kan også føre til at metallspon fra disse motordelene kommer inn i drivstoffsystemet. Dette betyr at det er nødvendig med full rengjøring av hele drivstoffsystemet. Det anbefales ikke selv å tilsette olje for å kompensere for manglende smøreevne. Slik olje kan gi belegg i innsprøytningsdyser, samt avleiringer i partikkelfilteret som renser eksosen.
Diesel på bensinbil
  • Katalysatoren kan havarere som følge av for høy temperatur fordi uforbrent diesel antennes i katalysatoren. 
  • Nedvasking av smøreoljefilm på stempler og sylindervegger. Dette vil medføre slitasjeskader og fare for motorhavari.
  • Smøreoljen tynnes ut av diesel, og dette kan medføre at "ødelagt" smøreolje resulterer i motorhavari. Oljenivået kan også stige så mye at det kan oppstå overtrykk i motoren, og/eller at smøreolje kommer opp i forbrenningsrommet. Det siste kan faktisk medføre at motoren ikke lar seg stanse ved å slå av tenningen.
  • Tenningsbank på grunn av for lavt oktantall. Dette kan resultere i motorhavari.
  • Dersom motoren har mye innvendige avleiringer, kan dieselen i smøreoljen løse opp disse, slik at oljefilteret blir overbelastet, og at ufiltrert olje sirkuleres ut i motoren.