Bensin og diesel, hva er forskjellen?

Hva er egentlig forskjellen mellom bensin og diesel?

Dieselbilen er mer drivstoff-effektiv enn bensinbilen. Den har dermed lavere utslipp av karbondioksid (CO2) enn bensin. Derfor fikk slike biler i 2009 en lavere engangsavgift ved kjøp enn bensinbiler. Katalysatoren på dieselbilene greier ikke i samme grad som bensinbilene å redusere NOx-utslippene, da disse motorene opererer med oksygenoverskudd i forbrenningen. Dieselbilen har derfor større utslipp av NOx enn bensinbilen. På bakgrunn av dette har enkelte byer lagt begrensinger på bruk av dieselbilen i områder med et lokalt luftforurensningsproblem knyttet til NOx og partikler.

Avgassen i en bensinbil blir renset i en treveis katalysator. Alle de tre skadelige avgassene CO (karbonmonoksid), HC (uforbrente hydrokarboner) og NOx (nitrogenoksider) blir redusert med cirka 94 %. Alle bensinbiler fra 1. januar 1989 har slik katalysator og den gjorde det nødvendig å innføre blyfri bensin i Norge.

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på bensin og diesel, og det er gjort store fremskritt på forbrenningsmotoren. Blant annet har forbruket av drivstoffet blitt halvert siden 1990. Det er innført skjerpede utslippskrav ved Euro 6/VI som fører til at lokal luftforurensning knyttet til vegtrafikk vil bli betydelig redusert etter hvert som bilene skiftes ut med biler som klarer de nye Euro 6 kravene. Fra og med 1. september 2017 innførte EU nye testmetoder som skal sørge for at bilene testes under forhold som ligger nær opptil virkelige kjøreforhold. Testene skal dekke alle typer utslipp, inkludert CO2, NOx og drivstofforbruk. Disse testene kalles «Harmonized Light Vehicle Test Procedure» (WLTP)  og «Real Driving Emissions» (RDE).