Drivkraft Norge

Innhold

Høring

Publisert

Forslag om utvidet lagringstid for kameraopptak

Høringstittel: Forslag om utvidet lagringstid for kameraopptak på arbeidsplasser

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har i lengre tid arbeidet for å få utvidet lagringstiden for opptak fra sikkerhetskameraer på bensinstasjonene. Dette er viktig for å forbygge og avdekke kriminalitet. Det var derfor svært gledelig at myndighetene i sommer sendte et forslag om å utvide lagringstiden fra syv dager til 90 dager for opptak gjort på utsalgssteder som benytter betalingskort. Vi har sendt et høringssvar der vi fullt ut støtter myndighetenes forslag, og vi mener det er veldig bra at reglene nå tar hensyn til kriminalitetsbildet og den teknologiske utviklingen.