Drivkraft Norge

Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

7 resultater

Type dokument
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Norsk Bransjestandard

    Medlemmene i Drivkraft Norge har utarbeidet en egen bransjestandard for petroleumsprodukter og fornybart drivstoff.

  2. Høring av Nasjonal transportplan

    Høringstittel: Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029

  3. Høring av miljøvekting i offentlige anskaffelser

    Høringstittel: Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser om miljøhensyn

  4. Høring om forbud mot fyringsolje og parafin

    Høringstittel: Forslag til forbud mot bruk av fossil fyringsolje og fyringsparafin

  5. Høring om vegloven

    Høringstittel: Forslag til endringer i vegloven § 27 og vegtrafikkloven § 7A