Drivkraft Norge

Innhold

Høring om forbud mot fyringsolje og parafin

Høringstittel: Forslag til forbud mot bruk av fossil fyringsolje og fyringsparafin

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har svart på høringen av forbudet mot bruk av fossil fyringsolje og fyringsparafin til oppvarming fra 1. januar 2020. 

I høringen ga vi uttrykk for at et forbud er et meget inngripende virkemiddel, og det er uheldig at konsekvensene og klimagevinsten ved forbudet ikke er tilstrekkelig utredet. Videre at det bør tas hensyn til både de globale og lokale utslippene, slik at fyringsolje ikke blir erstattet av energikilder som bidrar til dårligere luftkvalitet. 

Vi mener også at forbudet er problematisk i forhold til EØS-rettens prinsipp om fri flyt av varer, og at det er foreløpig usikkert om ESA vil godta forbudet. 

Last ned vårt høringssvar her: