– Gass er broen til lavutslippssamfunnet

Nyhet, Hydrogen, Gass, Arrangementer

Publisert

Vi har oppsummert den første dagen på Gasskonferansen 2017!

 Første innleder på Gasskonferansen 2017 var Øystein Ihler, utviklingssjef i Klimaetaten i Oslo kommune. Han redegjorde for hvordan Oslo kommune jobber for å bli en nullutslippsby, gjennom sine to klimamål:

  • Redusere CO2-utslippene med 50 % innen 2020
  • Redusere CO2-utslippene med 95 % innen 2030

I tillegg har kommunen to mål for trafikkreduksjon:

  • 20 % reduksjon i 2020
  • 33 % reduksjon i 2030

– Det er to perspektiver vi er opptatt av i vårt arbeid med å bli en nullutslippsby. Det er første er innbyggerperspektivet; vi ønsker at Oslo skal være en god by å bo i. Det andre perspektivet er at vi samtidig skal være en by med et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Vi er opptatt av hvordan dette kan medføre mer verdiskapning i Oslo, sa Ihler.

Deretter innledet Sindre Finnes, fagsjef i Norsk Industri, om gass i norsk industri, og hva den nylig fremlagte Industrimeldingen sier om gass.

– Selv om Industrimeldingen ikke sier mye om gass, er det noen konkrete utsagn som er verdt å merke seg, slik som at det legges opp til "kombinasjoner av teknologier". Her kan gass spille en rolle, sa Finnes.

Han mener det er viktig at vi beholder dagens ordning med redusert sats for naturgass og LPG som benyttes i industrien. I tillegg mener han det er behov for bedre tilgang på gass.

– Manglende konkurranse på distribusjon fører til en monopol-liknende situasjon, som gjør oss bekymret. Vi trenger bedre tilgang på gass, både for å styrke konkurranseevnen og bidra til klimaløsningen.

Øyvind Leistad, utviklingsdirektør i Enova, innledet om deres program for transport og Infrastruktur. Særlig er hydrogen og biogass aktuelt for Enova, men de er også interessert i hybridmuligheter med andre gasskilder. Utfordringen er sammenhengen mellom teknologisk modenhet og behovet for infrastruktur.

– Hvordan skal veksten i markedet komme, og når kommer den? Det er tusenkronersspørsmålet, sa Leistad.

Deretter innledet Per Rune Henriksen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen, om politikkens syn på gass. Henriksen mener gass blir viktig i årene fremover, om ikke enda viktigere enn noen gang. Han er opptatt av at gass sees på som en brobygger til lavutslippssamfunnet.

– I Norge skal vi bruke gass innen industri og transport dersom det er kommersielt og klimapolitisk forsvarlig. Vi må ikke glemme at gass kan spille en viktig rolle som både brobygger og lagspiller til fornybar energi. Biogass og hydrogen er fornybare alternativer vi ønsker å satse på, sa Henriksen.

Stig Ramsvik, administrerende direktør i Kosan Gas, innledet om deres nye produkt "Kosan BioMix", som er et propanprodukt med 20 % innblandet biokomponenter.

– Våre kunder forventer en grønn løsning. Det krever at vi som selskap finner nettopp det. Derfor har vi lansert produktet "Kosan BioMix", som er et steg i riktig retning, sa Ramsvik.

Politikerne har vært mest opptatt av tradisjonell biogass, men vi må ikke glemme propan og hvilke muligheter som finnes der, sa Ramsvik.