Bransjeerklæring: Bare bærekraftig biodrivstoff

Nyhet, Drivstoff, Biodrivstoff, Diesel, Bensin

Publisert

Alt biodrivstoff som selges av Drivkraft Norges medlemmer, også det som omsettes utover omsetningskravet, skal oppfylle EUs bærekraftskriterier.

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har ved har ved flere anledninger påpekt at myndighetene bør sette krav om at alt biodrivstoff som omsettes i Norge skal oppfylle EUs bærekraftskriterier. I dag er det kun krav om at biodrivstoff som omsettes innenfor omsetningskravet skal oppfylle disse bærekraftskriteriene. Dette har også vært belyst i media den siste tiden.

Drivkraft Norges medlemmer forplikter seg til å sikre at alt innkjøpt biodrivstoff fra 1. januar 2017 oppfyller EUs bærekraftskriterier, uavhengig av om det omsettes innenfor eller over vedtatt omsetningskrav.

– Jeg er stolt av at bransjen utviser samfunnsansvar og går foran med en bransjeerklæring. Bruk av biodrivstoff er nødvendig dersom vi skal nå Norges klimamål, men det er avgjørende at biodrivstoffet er bærekraftig og at det er tilstrekkelig tilgang på dette, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Hun imøteser større åpenhet om bioproduktene og råstoffene de er basert på.

Miljøstiftelsen Zero er positive til bransjens initiativ.

– Vi er positive til at bransjen går foran for å sikre mer bærekraftig biodrivstoff i fremtiden, sier Anne Marit Melbye, rådgiver i Zero.