Høring av miljøvekting i offentlige anskaffelser

Nyhet, Drivstoff, Politikk, Diesel, Bensin, Høringssvar

Publisert

Drivkraft Norge har svart på forslaget om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. Vi er opptatt av teknologinøytralitet.

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt)  har sendt svar på forslaget om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. 

– Vi mener at teknologinøytralitet er viktig, og er derfor opptatt av at det stilles tydelige kriterier for hva som skal inngå i miljøbegrepet, og at det ikke settes minstekrav til teknologi, som bidrar til skjevhet i konkurransen blant likeverdige alternativ, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

– I tillegg mener vi at det som bør være avgjørende er faktisk oppnådde utslippsreduksjoner, som baserer seg på et faglig grunnlag og anerkjente metoder for beregning av utslipp. Det er også viktig at offentlige anskaffelser ses i sammenheng med grønn konkurransekraft, slik at anskaffelsesreglene samtidig stimulerer til økt sysselsetting og verdiskapning, sier Nøstvik.

Les vårt høringsbrev her!