Høringssvar om opptrapping av biodrivstoff

Publisert

I høringen ble det bedt om innspill til implementering av ILUC-direktivet og opptrapping til 20 % biodrivstoff i 2020.

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) har sendt svar på høringen om endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. 

Teknologinøytralitet og klimanytte

– For oss er det helt sentralt at virkemidlene er teknologinøytrale og langsiktige. Vi mener at dagens bærekraftskriterier med fokus på biodrivstoffets klimanytte er det rette verktøyet for å sikre så klimaeffektivt biodrivstoff som mulig, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Et virkemiddelapparat som ekskluderer spesifikke råstoffer bryter med en teknologinøytral tilnærming av virkemiddelapparatet, og kan føre til ineffektiv bruk av ressurser og biodrivstoff med lavere klimanytte.

– Vi er positive til å innlemme ILUC direktivets råstoffliste del A og B i Annex IX i produktforskriften for å definere avansert biodrivstoff for omsetningskravet. Store deler av omsetingskravet kan oppfylles med konvensjonelt biodrivstoff i 2020, men klimaeffekten vil være betydelig bedre ved økt bruk og tilgang av avansert biodrivstoff, sier Nøstvik.

Økte drivstoffpriser

– Økt omsetningskrav vil mest sannsynlig føre til økte drivstoffpriser for forbruker. Dette skyldes at biodrivstoff gjennomgående har høyere pris på det internasjonale markedet, sier Nøstvik.

En annen grunn er at mye av biodrivstoffvolumet flyttes fra utenfor til innenfor omsetningskravet, med følgen at det pålegges veibruksavgift på biodrivstoffet. I tillegg vil høyere omsetningskrav føre til økt etterspørsel, noe som også er prisdrivende.