Innspill til Mobilitetspakken

Drivkraft Norge har gitt innspill til Mobilitetspakken.

Les vårt høringssvar til del to av Mobilitetspakken – Clean Mobility Package.

I høringssvaret knytter vi noen overordnede og prinsipielle kommentarer til EU-Kommisjonens forslag om nye CO2-standarder for biler og varebiler, rene kjøretøy for å fremme rene mobilitetsløsninger i offentlige anskaffelser og handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff.

Les vårt høringssvar her!