Artikler

Vis filtrering

82 resultater

Type artikkel
Velg område
82 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringssvar om RED III

    Drivkraft Norge har sendt inn høringssvar til Energidepartementet om fornybardirektiv III (Renewable Energy Directive III). I høringssvaret vårt oppfordrer vi Miljødirektoratet til å legge opp til et tett samarbeid med både transportetatene og NVE i arbeidet med å følge opp artikkel 25 i fornybardirektiv III.

  2. Drivkraft Norge deltok på høring om NTP 2025-2036

    Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, deltok i dag på høring om Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der fokuserte vi på teknologinøytralitet, dynamisk veiprising, ladeinfrastruktur og tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen.

  3. Drivstoff for en grønnere verden

    Hvis du vil forstå hvorfor Norge er helt avhengig av biodrivstoff for å nå klimamålet om halvering av klimagassutslipp for transport innen 2030, lytter du til podcast-serien «Drivstoff for en grønnere verden». I denne episoden er det biodrivstoff som diskuteres.