Ap og KrF positive til veiprising

Publisert

Drivkraft Norge mener veiprising er fremtidens avgiftssystem for alle typer biler.

I stedet for dagens bompengeordning, ønsker de å erstatte dette med veiprising. – En god nyhet, mener Drivkraft Norges generalsekretær.

Dagens Næringsliv har den 11. november et oppslag om at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vil kutte bomstasjoner på veiene. Partiene vil erstatte ordningen med et veiprisingssystem, som sørger for at bilistene betaler ut ifra hvor, når og hva slags teknologi man kjører. Begge partiene mener det kan spares penger i både administrasjon og innkreving på en slik ordning.

– Dette er en gladnyhet. Vi har jobbet for å få veiprising utredet i over 10 år. Nå begynner stadig flere partier og organisasjoner å se behovet for et nytt og mer treffsikkert avgiftssystem, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Må utredes for hele veitrafikken

For å sikre et mer treffsikkert og rettferdig avgiftssystem mener Drivkraft Norge at det bør utredes å erstatte dagens veibruksavgift på drivstoff med dynamisk veiprising. Regjeringen skal nå få veiprising utredet for tungtransporten.

– Det er et skritt i riktig retning, men vi mener veiprising bør gjelder for alle bilister, sier Nøstvik.