Ny merking på drivstoffpumpene

12. oktober innfører EU standardiserte merker for drivstoff. Dette skal også innføres i EØS-landene, inkludert Norge, men her forventes ikke de nye merkene å være klare for implementering før i 2019.

I oktober innfører EU standardiserte merker for drivstoff, som skal gjelde i hele Europa.

Denne saken ble først publisert på DinSide.no

EU har bestemt at det skal innføres en felles europeisk standard for merking av drivstoff. Merkeordningen innebærer nye symboler og bokstav- og tallkombinasjoner som skal merke pumpene på bensinstasjoner - og tanklokkene på nye kjøretøy.

- Poenget med merkingen er at kunden skal få bedre informasjon om hva slags kvalitet som er på pumpa, samt at det vil fungere som en ekstra sikkerhet for å unngå feilfylling, forteller Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Slik kan merkene bli:

Kort fortalt skal bensinpumper og -tanker merkes med en sirkel og en tall - og bokstavkombinasjon som sier noe nærmere om bioetanolinnholdet - og dieselpumper og -tanker skal merkes med en firkant og dertil hørende bokstav- og tallkombinasjoner.

Det kommer også standardiserte merker for gass og andre drivstofftyper.

Drivkraft Norge har vært norsk representant i arbeidet med den nye standarden, som har pågått i tre år. De nye merkene skal være på plass i EU 12. oktober, men det er foreløpig ikke klart når dette vil bli implementert i Norge.

- I utgangspunktet var det et krav om at EU-landene skulle ha implementert dette innen midten av oktober i år. Vi avventer nå de konkrete norske kravene som sannsynligvis kommer i norsk forskrift i 2019 før vi går i gang med implementering av merking her i landet, sier Nøstvik.