Møt Drivkraft Norge i Samferdselsteltet i Arendal

Publisert

Samferdselsteltet blir både en sosial og faglig arena. Med mange aktører involvert får vi et variert program: temaene som løftes frem spenner fra myke trafikanter til fremtidens selvkjørende biler.

Under Arendalsuka er samferdselssektoren samlet under én duk. Håpet er at Samferdselsteltet skal bidra til at sektoren blir godt synlig på Norges viktigste politiske møteplass.

I år har Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) tatt initiativ til å samle samferdselssektoren under ett tak – eller rettere sagt, under én duk. Samferdselsteltet er et dugnadsprosjekt mellom atten ulike aktører innenfor samferdselssektoren, og hensikten er å skape en felles arena for å gjøre sektoren mer synlig på det som av mange betraktes som Norges viktigste politiske arena. Kampen om oppmerksomheten er stor under Arendalsuka, og håpet er at man i fellesskap vil stille sterkere enn hver organisasjon ville ha klart for seg.

Teltet skal stå foran det gamle rådhuset og romme 80 sitteplasser, i tillegg til café med en liten uteservering. Temaene som løftes frem spenner fra myke trafikanter til fremtidens selvkjørende biler.

Drivkraft Norge er blant de atten aktørene som samles i Samferdselsteltet, og vil være synlig med to arrangementer:

Mer informasjon om våre arrangementer kommer. I mellomtiden er det bare å følge med på Samferdselsteltets egne nettside, Facebook-side og Twitter-profil.

Vi gjør oppmerksom på at programmet er foreløpig, og oppdateres fortløpende.