– Feil å likestille fornybart med fossilt

Illustrasjonsfoto: Pexels.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) foreslår i en høring å sidestille fossil diesel og biodiesel i sin drivstoffmatrise for offentlige innkjøp. Drivkraft Norge mener dette er feil medisin for å få ned de norske klimagassutslippene. Les vårt høringssvar her.

I en høring foreslår DFØ å sidestille fossil diesel og biodiesel i sin drivstoffmatrise for offentlige innkjøp. Begrunnelsen er at offentlig innkjøp av biodiesel vil kunne bidra til mindre biodrivstoff i massemarkedet, siden omsetterne av drivstoff da kan selge mindre bio i produktene som selges til de vanlige bilistene – det vil si de som fyller drivstoff på landets bensinstasjoner.

– Vi opplever at DFØs forslag til ny veileder og drivstoffmatrise er teknologiskjev, og fratar offentlige innkjøp en teknologiutviklende rolle også for bærekraftig biodrivstoff, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun mener biodrivstoff fortsatt bør være en del av drivstoffmatrisen på lik linje med andre fornybare energibærere, siden en kombinasjon av teknologier trolig blir løsningen for fremtidens klimanøytrale transportsektor.

– Ved å ekskludere biodrivstoff, slik DFØs høringsforslag foreslår, kan klimagassutslipp fra offentlig sektor komme til å øke da det i dag er få andre fornybare alternativer som kan erstatte fossile drivstoffer, sier Nøstvik.

Hun mener det offentlige må anerkjenne produktutviklingen som skjer også innen det flytende fornybare drivstoffet:

– Fornybart drivstoff, blant annet bærekraftig biodrivstoff, er høyteknologi. Det kommer stadig nye produkter og produksjonsmetoder på markedet. Tydelige krav via offentlige anskaffelser kan være med på å drive produktutviklingen og produksjonen i den retning man ønsker. Fravær av offentlige anskaffelser vil gjøre at denne impulsen blir borte, sier Nøstvik.

Trykk her for å lese hele vårt høringssvar (åpnes som en PFD-fil)