Klimavennlige drivstoff – mindre utslipp, flere arbeidsplasser?

Nyhet, Arrangementer

Publisert

19 sentrale aktører fra hele samferdselssektoren har gleden av å invitere deg til neste års viktigste faglige møteplass.

Det er blant temaene som skal diskuteres på konferansen Mobilitet 2020, den 4. og 5. februar.

Mobilitet 2020 går av stabelen 4.-5. februar i Oslo og er en høyaktuell konferanse for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning. Formålet er å finne gode løsninger på fremtidens mobilitetsutfordringer.

Med fire parallelle sesjoner og friske paneldebatter legger vi til rette for en rekke fruktbare diskusjoner. Dette er blant temaene:

 • Fremtidens bilavgifter
 • Samspillet mellom hjernen og teknologi
 • Hvordan tilrettelegge for ny og sømløs mobilitet?
 • Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i samferdselssektoren
 • Kunstig intelligens i transportsektoren
 • Bærekraftige lange transporter – hvor langt er vi kommet?
Drivkraft Norge med egen sesjon

Sammen med Norsk Hydrogenforum, arrangerer vi en av parallellsesjonene 4. februar. Temaet for denne sesjonen er «Klimavennlige drivstoff – mindre utslipp, flere arbeidsplasser?».

Program
 • Velkommen v/Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge, og Kristian Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum
 • Livsløpsanalyser knyttet til ulike drivstoffer og teknologier. Framlegging av litteraturgjennomgang. v/ Svein Thompson, daglig leder i Stakeholder.
 • Hydrogen i tungtransport v/Fredrik Aarskog, Institutt for Energiteknikk
 • Fremtidsperspektivene for biodrivstoff – et grønt, norsk industrieventyr? v/Bio4uels
 • eFuels – fremtidens drivstoff? v/Ulf Eriksen, Statkraft
 • Politisk samtale med Sverre Myrli (Ap) og Helge Orten (H). Debatten ledes av Kjartan Berland, fagsjef i Drivkraft Norge.
Les mer om konferansen, og meld deg på her!