Dette mener Nøstvik om NTP

Nyhet, Politikk, Klima og miljø

Publisert

Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik.

Regjeringen la i dag frem ny Nasjonal transportplan med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i spissen. Generalsekretær i Drivkraft Norge, Inger-Lise M. Nøstvik, mener dagens fremleggelse viser lite nytt for drivstoffbransjen.

– Jeg hadde håpet at nullutslippsdefinisjonen i NTP nå skulle åpne opp for alle fornybar-løsninger. Elbilene er viktige for å redusere utslipp i transportsektoren, men alle de andre bilene som kjører på bensin og diesel bruker ikke lenger kun fossile drivstoff. En stadig større andel av det flytende drivstoffet er fornybart biodrivstoff, som per i dag er den største årsaken til utslippsreduksjon fra norsk transportsektor.

Måltallene fra Nasjonal transportplan 2018–2029 videreføres, noe som innebærer at regjeringen har en målsetning om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Nullutslippskjøretøy defineres i denne sammenheng som helelektriske- eller hydrogendrevne kjøretøy. Drivkraft Norge mener dette er for smalt:

– Norske omsettere av flytende drivstoff ønsker å bidra til at Norge når klimamålene. Når målet om at nybilsalget fra 2025 bare skal bestå av nullutslippsbiler, definert som helelektrisk og hydrogen, anerkjennes ikke bidraget flytende drivstoff faktisk er. Myndighetene burde heller ha en målsetning om at alle utslippsreduserende løsninger kan komme på banen i tillegg til el og hydrogen, slik som for eksempel syntetisk drivstoff, biogass, biodrivstoff og biopropan, sier Nøstvik.

Behov for konkrete tiltak for lading i hele landet

Regjeringen signaliserer i nasjonal transportplan at den økte satsningen på elbillading fremover må være markedsbasert. Nøstvik forventer at Stortinget nå følger opp med konkrete tiltak for å sikre utbygging av ladepunkter i hele landet. - Drivstoffbransjen er klar til å sette opp flere ladere, men trenger drahjelp av myndighetene for å få det til.

– Dagens bensinstasjoner er fremtidens energistasjoner som skal levere både en økende andel fornybart drivstoff til biler med forbrenningsmotor, og tilby lading til elbilistene. Mangelen på ladestasjoner begynner nå å bli utfordrende når 13 prosent av bilistene som ferdes på norske veier er elbilister. Løsningen er hurtigladere på energistasjonen rundt neste sving, sier Nøstvik.

Veiprising må omhandle mer enn bompenger

Drivkraft Norge har pekt på veiprising som en løsning i mange år, og det er for første gang positive signaler om veiprising i forslaget til ny Nasjonal transportplan.

Samtidig understreker Nøstvik følgende:

– Vi mener veiprising bør omfatte mer enn bare bompenger, også veibruksavgifter bør inngå. Dette vil bidra til et mer treffsikkert avgiftssystem for bruk av bil.

Hun oppfordrer nå Stortinget til å be regjeringen utrede et fremtidig veiprisingssystem, som også inkluderer veibruksavgifter.