Drivstoffsalget i 2020: Preget av korona

Publisert

Store fall i salget i månedene med strenge koronarestriksjoner, og en sommer preget av mye bilkjøring i eget hjemland, er noen av trendene for fjorårets drivstoffsalg.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i dag publisert petroleumsstatistikken for desember 2020. Det betyr at vi nå har samlede tall for hele fjoråret.

Tallene viser at det samlede drivstoffsalget til veitrafikken i 2020 falt med seks prosent sammenliknet med 2019.

- Ikke overraskende ser vi at korona hadde en stor påvirkning også på drivstoffsalget. Lock down-perioden og de månedene hvor vi hadde de strengeste restriksjonene, er også de månedene hvor salget har vært mye lavere enn året før, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

I perioden mars til mai falt drivstoffsalget med 15 prosent sammenliknet med de samme månedene i 2019. Dette bekreftes også at av tall fra Statens Vegvesens Vegtrafikkindeks, som baseres på 1200 trafikkregistreringspunkt. I mars og april viste denne indeksen en nedgang på nesten 25 prosent.

Drivstoffsalget (bensin og autodiesel) til veitrafikken, fordelt per måned:

Drivstoffsalg 2020.jpg

I årets tre siste måneder, ser man at ny innstramming av restriksjonene på nytt preget drivstoffsalget, som da er seks prosent lavere enn samme periode i fjor.

- Samtidig ser vi også på statistikken at sommermånedene ble preget av at nordmenn var flinke til å feriere i eget hjemland, og kjørte mye bil. Her er drivstoffsalget på høyde med året før, sier Nøstvik.

Økende grad av fornybar bensin og diesel

Bensin og diesel som ble tanket på landets energistasjoner i 2020, inneholdt rundt 20 prosent fornybart drivstoff.

- Når du fyller drivstoff på landets energistasjoner, heter produktene du tanker fremdeles det samme; bensin og diesel, men innholdet er ikke lenger bare fossilt. Cirka én femtedel av drivstoffet i 2020 var fornybart. Og dette gir klimagassreduksjoner helt uten at forbrukeren behøver å foreta seg noe som helst, sier Nøstvik.

Bruken av slikt fornybart drivstoff, er det tiltaket som har bidratt til de største reduksjonene av klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge. I 2019 bidro dette alene med reduksjon på litt over en million tonn CO2. Tallene for 2020 legger Miljødirektoratet frem i mai i år.

Flydrivstoff går mest ned

Alt i alt falt samlet volum av petroleumsprodukter med 13 prosent i 2020. Aller størst reduksjon har det imidlertid vært for flydrivstoff, hvor salget ble halvert i 2020 sammenliknet med 2019.

For marine gassolje har det vært en nedgang på seks prosent, sammenliknet med året før, og for anleggsdiesel falt salget med tre prosent.

Drivstoffsalget (bensin og autodiesel) til veitrafikken, fordelt per måned:                                                               

 

2019

2020

Endring

Bensin

1029

968

-6 %

Autodiesel

2925

2767

-5 %

Flydrivstoff

1113

523

-53 %

Anleggsdiesel

958

931

-3 %

Marine gassolje

1223

1172

-4 %

 

 

 

 

Drivstoff til veitrafikken

3954

3735

-6 %

 

 

 

 

Alle petroleumsprodukter

7900

6841

-13 %