Ny rapport: Slik kan utslipp reduseres mer treffsikkert

Nyhet, Politikk, Arrangementer

Publisert

Vista Analyse har lagt frem sin rapport som viser at det å gå fra teknologikrav til utslippskrav vil være mer treffsikkert for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

16. og 17. februar gikk konferansen Mobilitet 2021 av stabelen. Drivkraft Norge var en av flere medarrangører av konferansen, og var ansvarlig for en av sesjonene med tittelen: "Reduksjonsplikt – et bedre virkemiddel for å redusere utslippene i transportsektoren?"

Vista Analyse har på oppdrag fra Drivkraft Norge sett på om et reduksjonsplikt-system, liknende det de har i Sverige og er i ferd med å etablere i Danmark, vil fungere bedre enn det norske omsetningskravet for biodrivstoff. Rapporten ble lagt frem i starten av sesjonen, av Ingeborg Rasmussen, partner i Vista Analyse.

Reduksjonsplikt vil enkelt fortalt stimulere til utslippskrav, fremfor teknologikrav, slik det praktiseres i dag. Rapporten viser det vil være et mer styringseffektivt, teknologinøytralt og kostnadseffektivt virkemiddel. 

Stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap) og Terje Halleland (FrP) deltok i en samtale etter at rapporten var presentert. De var positive til å se nærmere på reduksjonsplikt.

– Vi må gå fra symbolpolitikk og slagord til virkemidler som faktisk virker. Jeg er opptatt av at vi snakker om alle teknologiene, og ikke bare én, og her passer et slikt system godt inn, sa Sverre Myrli.

– Denne rapporten ønsker vi å studere nærmere. Fremskrittspartiet har lenge ønsket seg og jobbet for en mer teknologinøytral politikk, og vi trenger å inkludere de teknologiene vi har. Da er det også viktig at vi tilrettelegger for den muligheten, sa Terje Halleland.

De fornybare løsningene blir flere, og derfor er det viktig at alle løsninger som bidrar med reduserte klimagassutslipp får bidra i dugnaden. Drivkraft Norge representerer en bransje i endring. Gårsdagens bensinstasjoner har blitt energistasjoner, som tilbyr stadig mer fornybar energi til landets bilister.

– Hva som blir fremtidens teknologi er ikke gitt, og trolig blir løsningene flere. Energistasjonene trenger derfor å ha flere tanker i hodet samtidig, og flere teknologiske ben å stå på. I dag pålegges Drivkraft Norges medlemmer å selge bensin og diesel med en viss mengde biodrivstoff. Ved å erstatte dette med et krav om klimagassreduksjoner, stimuleres de til å tilby flere typer fornybar-løsninger i tillegg til biodrivstoff – for eksempel biogass, lading, e-fuels, hydrogen, biopropan og andre gode løsninger. Samfunnet oppnår dermed effekt fra flere teknologier og våre energistasjoner tilbyr den drivkraften fremtidens kunde trenger, sa Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Avslutningsvis kunne deltakerne på konferansen stemme over hva de trodde bidro mest til klimagassreduksjoner i den norske veitransporten i 2019. Flertallet av deltakerne trodde svaret var høyere elbilandel, mens sannheten er at innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er det virkemiddelet som har bidratt til størst utslippsreduksjon fra transportsektoren. Drivkraft Norge ønsker at alle teknologier som reduserer utslipp skal kunne regnes med i en såkalt «reduksjonsplikt».

Rapporten er tilgjengelig her: https://www.vista-analyse.no/no/publikasjoner/reduksjonsplikt-som-alternativ-til-dagens-omsetningskravfor-biodrivstoff-i-veitrafikken/

For ytterligere kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik: 932 63 377 eller iln@drivkraftnorge.no