Biodrivstoff kan gi utslippskutt

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge. Foto: Moment Studio

Aftenposten skrev 22. august om hvordan den nye elektriske hurtigbåten MS Medstraum skal bidra til å redusere utslippene fra hurtigbåtene. Det hevdes at det å kutte i utslippene fra ferger og hurtigbåter har vært en «umulig oppgave» frem til nå. Dette er ikke Drivkraft Norge enig i.

Først trykket i Aftenposten, 08.09.22

Mulighetene har vært der, men myndighetene har ikke lagt til rette for å bruke den. Vi savner en mer nyansert vurdering av hva som skal til, for å redusere utslippene raskt nok fra sjøtransporten.

Elektrifisering er et godt tiltak, men det medfører store investeringer, redusert rekkevidde og lengre ladetid enn båter med forbrenningsmotor. Årsaken til at utslippskutt fra sjøtransport går tregt sammenlignet med veitrafikken, er at de ikke har erstattet bruk av fossilt drivstoff med biodrivstoff i samme tempo som i veitrafikken.

Biodrivstoff er i dag det eneste tiltaket som kan redusere utslippene av klimagasser med umiddelbar effekt i eksisterende flåte. Men myndighetene må ønske det. De må erkjenne at det er en langsiktig løsning.

Kristin Bremer Nebben, admininstrerende direktør i Drivkraft Norge