Innspill til behandling av revidert nasjonalbudsjett 2022

Drivkraft Norge har sendt inn en rekke innspill på revidert nasjonalbudsjett til Stortingets finanskomite.

Torsdag 12. mai la Regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Drivkraft Norge har sendt inn følgende innspill til finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett:

    • Avgiftsfritak for å fremme fornybart drivstoff
    • Biodrivstoff til offentlige anskaffelser har også en klimaeffekt
    • Forslag til anmodningsvedtak for oppdatering av DFØ-veilederen

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Les hele innspillet til finanskomiteen på Stortinget her.