Administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben Moment Studio.

Leserinnlegg: Biodrivstoff - klimaets og kommunenes gode venn

Norge har ambisiøse klimamål. For at vi skal nå disse målene må alle bidra. I kommunene legges det gode planer for å redusere sine lokale utslipp. For å få mest mulig klima for pengene er det viktig at kommune-politikerne ser etter de mest kostnadseffektive løsningene.

 

Dette innlegget ble først publisert i Moss Avis, 21.02.2022.

Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 50-55 prosent innen 2030, og vi skal bli klimanøytrale innen 2050. Det krever en storstilt omstilling. Kommune-Norge besitter en rekke bygg, kjøretøy og anleggsmaskiner som alle bidrar til klimagassutslipp. Når kommunene går i gang med å finne konkrete tiltak som bidrar til å redusere utslippene, er det langt i fra sikkert at det beste middelet er å investere i ny infrastruktur. Alle alternativer bør vurderes opp mot hverandre og målet må være å finne de løsninger som gir mest reduksjon.

Vi i Drivkraft Norge, representerer drivstoffbransjen i Norge, heier på alle teknologier som er med på å redusere norske klimagassutslipp. Spørsmålet enhver aktør imidlertid må stille seg er hva som er de mest bærekraftige løsningene for klimaet og miljøet innenfor det som er økonomisk gjennomførbart. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å skrote dieselbilen til hjemmesykepleien fra 2019, når man med enkle grep kan kjøre den med betydelig mindre forurensende drivstoff ved økt bruk av bærekraftig biodrivstoff. Det er heller ikke sikkert at det er nødvendig å kjøpe inn ny elektrisk gravemaskin når eksisterende gravemaskin kan bli klimanøytralt med biodrivstoff.

Det siste tiåret har gitt oss en revolusjon innen elektrifisering av bilparken, og det er ingen tvil om at elbiler er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken. Men for å få redusert klimautslippene ytterligere, må vi søke flere løsninger enn bare elektrifisering. Gode løsninger som kan forlenge levetiden til allerede eksisterende anleggsmaskiner og andre kommunale kjøretøy er både god klimapolitikk og god økonomistyring.

De aller fleste eksisterende kjøretøy og anleggsmaskiner kan benytte biodrivstoff. Biodrivstoff er et klimanøytralt drivstoff fremstilt av biologisk materiale, og er derfor en del av det naturlige kretsløpet. Omtrent all bensin og diesel som selges på landets energistasjoner har en innblanding av bærekraftig biodrivstoff. Det finnes også 100 prosent rent biodrivstoff som kan brukes til kjøretøy og maskiner med forbrenningsmotor. Det betyr at biodrivstoff i dag er den største bidragsyteren til utslippsreduksjoner av klimagasser fra veitrafikken i Norge. Kommunene skal løse store og viktige oppgaver for sine innbyggere, innenfor til dels knappe budsjetter. Samtidig vet vi at klimareduserende tiltak også har en pris. Det vil derfor være i alles interesse å finne de mest kostnadseffektive klimaløsningene.

I Drivkraft Norge er vi opptatt av å finne de gode løsningene. Da bør man ikke binde seg til én teknologi, men istedenfor å basere klimatiltak på livsløpsanalyser for hva som gir størst mulig klimaeffekt. Biodrivstoff vil etter vår mening være et viktig, nødvendig og ikke minst oppnåelig virkemiddel for å kunne nå klimamålene.