– Alle fornybare løsninger må til!

Einar Gotaas er fagsjef i Drivkraft Norge og står på en scene og snakker.

På scenen stod blant annet Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge.

Sammen med Norges Lastebileier-Forbund satte Drivkraft Norge fokus på utslippsreduksjoner innen tungtransporten under årets Arendalsuka. Fagsjef Einar Gotaas var tydelig på at det haster å redusere utslippene, og at alle fornybare løsninger må til dersom klimamålene i 2030 skal nås.

Tirsdag inviterte Drivkraft Norge og Norges Lastebileier-Forbund til faglig påfyll og politisk debatt om tungtransportens vei mot klimamålene i 2030. Arrangementet ble holdt i et så godt som fullsatt samferselstelt i Arendal.

Drivkraft Norges administrerende direktør, Kristin Bremer Nebben, ønsket velkommen. Deretter holdt Jan-Terje Mentzoni, fungerende administrerende direktør i NLF, innlegg om hvordan tungtransporten skal nå 2030-målene. Deres tall viser at transportvolumet i alle sektorer skal øke i årene fremover, og at andelen veitransport kommer til å bli større.

– Vi er avhengig av at myndighetene sikrer rammevilkår, støtteordninger og krever grønne løsninger i offentlige anskaffelser. De må bidra til at målene de selv setter nås, det er ikke et ansvar som kan kastes over på næringen alene, sa Mentzoni.

Ser en bransje som er villig til å omstille seg

Han sa det også er viktig at transportnæringen og energitilbyderne spiller på lag for å gjøre hverandre gode. Videre pekte han på tall fra egne undersøkelser blant NLFs medlemmer.

– Vi ser en enorm økning i antall lastebileiere som for eksempel svarer at de ønsker å kjøre batterielektrisk. Fra 6 prosent i 2020 til 22 prosent i 2022, sa Mentzoni, som mener dette signaliserer at lastebileiere ønsker å være med på det grønne, nødvendige skiftet.

Tungtransporten må halvere utslippene på syv år

Drivkraft Norges fagsjef, Einar Gotaas, var neste innleder ut. Han startet med å gi en status på drivstoffmarkedet. I 2022 ble det solgt 8,5 milliarder liter drivstoff, av dette var 540 millioner liter fornybart drivstoff. Videre viste han utviklingen i CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.

– I 2005 stod tungtransporten for et utslipp på 2,8 millioner tonn CO2. I 2021 var tallet 2,9 millioner tonn CO2. Hvis man skal oppnå utslippsmålet om 40 prosent reduksjon i 2030, tilsvarer det 1,7 millioner tonn CO2. Det betyr at utslippene skal nesten halveres på syv år, som opplagt vil bli en tøff oppgave, sa Gotaas.

Han var derfor krystallklar på at det er helt nødvendig å ta i bruk alle fornybare energibærere innenfor tungtransporten.

– Alle verktøy må til. Elektrifisering alene er ikke nok. Fornybart flytende drivstoff må snakkes opp og anses som en reell løsning. Elektrifiseringen stopper ikke opp selv om bruken av biodrivstoff økes. Og ikke minst er bransjen helt avhengig av langsiktige og forutsigbare virkemidler, sa Gotaas.

Hva mener politikerne?

Etter de to faglige innleggene var det tid for en politisk debatt med stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold (Sp), Kirsti Leirtrø (Ap) og Erlend Larsen (H). Debatten ble ledet av Kjartan Berland, fagsjef i Drivkraft Norge.

Se opptak fra arrangementet her (obs: Drivkraft Norge og NLFs sesjon starter 25 minutter ut i opptaket):

15.08.2023- Drivkraft Norge, NLF og AMCAR Norge- Samferdselsteltet - Arendalsuka 2023.