Biodrivstoff er ingen klimabløff

Drivkraft Norge skriver i en NRK Ytring om hvordan det er behov for alle bærekraftige løsninger som bidrar med klimakutt. Foto: Illustrasjonsfoto/Pexels

Den farligste klimabløffen er å se seg blind på én løsning. Vi når ikke klimamålene ved å snakke ned de ulike fornybare løsningene på bekostning av andre.

Dette innlegget ble først publisert på NRK Ytring 23. november 2023

I en NRK-ytring publisert 20. november 2023 fremmer Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Nelfo elektrifisering som eneste klimaløsning. Elektrifisering er bra, men å fremme det gjennom å fremstille bærekraftig biodrivstoff som en klimaversting, blir ganske enkelt for dumt.

Stadig flere fageksperter har advart om at dagens klimapolitikk ikke fører oss i mål når det gjelder forpliktelsen om 55 prosent utslippskutt innen 2030. Derfor er det behov for alle bærekraftige løsninger som bidrar med klimakutt.

Elektrifisering er en stor og viktig del av løsningen. Utviklingen av batterier, elektriske kjøretøy og lademuligheter har vært helt formidabel, og selv om det har gått fort, går det ikke raskt nok til å være en løsning alene.

I likhet med kronikkforfatterne mener også vi at salg av fornybar strøm til lading, med for eksempel opprinnelsesgarantier, bør brukes for å oppfylle reduksjonskrav av CO2. Samtidig mener vi at bruk av biodrivstoff og andre fornybare løsninger også bør inkluderes i et slikt reduksjonskrav. For det ene går ikke på bekostning av det andre. Til det er det fremdeles alt for store fossile volumer å kutte.

Bellona, EFO og Nelfo bruker worst case-påstander om biodrivstoff. Her virker det som om de hever seg over Miljødirektoratets årlige kartlegging av dette markedet i Norge, som for fjoråret viste at biodrivstoffet på norske tanker har hatt beviselig høy reduksjonseffekt på globale klimagassutslipp. I 2022 reduserte bruk av bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken alene utslippene med over en million tonn CO2, og er fremdeles det tiltaket som bidrar mest til reduksjoner fra transportsektoren.

Vi, og våre medlemmer som omsetter flytende drivstoff i Norge, støtter fullt opp under strenge krav for å sikre best mulig biodrivstoff inn i tankene på norske kjøretøy. Alt biodrivstoff våre medlemmer selger oppfyller EUs bærekraftskriterier. Dette er kriteriene som stadig blir strammet inn ut ifra oppdatert kunnskap og forskning for å sikre en bedre global klimaeffekt. Det er bra, og vil fortsette å sørge for at biodrivstoffet blir stadig bedre.

Stadig strengere krav og økt transparens om globale klimaeffekter i hele verdikjeden, ikke bare for biodrivstoff, men for alle energibærere (og gjerne gjennom et felles reduksjonsplikt-system!), vil gjøre det enklere å velge de beste løsningene. På den måten blir klimapolitikken mer treffsikker og sørger for reelle klimakutt.

I mellomtiden er det å snakke ned noen fornybare løsninger i håp om å fremme andre, verken en konstruktiv, hensiktsmessig eller særlig bærekraftig måte å løse klimautfordringene på.

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge