Positivt med økt omsetningskrav – men fra 1. januar 2024

Bransjen ønsker å bidra til reduserte klimagassutslipp også innen luftfarten.

Drivkraft Norge er positive til økt bruk av biodrivstoff i luftfarten, og at omsetningskravet derfor økes. Vi vil derimot anbefale at kravet ikke endres før 1. januar 2024.

Slik forslaget nå ligger, med et omsetningskrav fra 1. juli 2023, vil det medføre at kravet får tilbakevirkende kraft for volum omsatt første halvår 2023. Bransjen trenger langsiktige og forutsigbare rammevilkår for å kunne tilpasse anskaffelser av flydrivstoff på en effektiv måte, og bør derfor få noe lenger tid, samt unngå endring midt i et år.

I høringssvaret påpeker Drivkraft Norge også at syntetisk flydrivstoff også bør inngå i omsetningskravet, da det er initiativer til slik produksjon av fornybart flydrivstoff. Innlemmelse av syntetisk drivstoff vil kunne øke insentivet til å utvikle slike produkter.

Trykk her for å lese vårt fullstendige høringssvar