Statsbudsjettet: – Ulogisk og lite forutsigbart om biodrivstoff

Bunke med dokumenter med tittelen "Statsbudsjettet 2024"

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 på ekspedisjonskontoret på Stortinget. Foto: Peter Mydske/Stortinget (via Flickr).

Regjeringen foreslår å øke omsetningskravet for veitrafikken, innføre faste kontrollpunkter og senke veibruksavgiften på fossilt – men ikke fornybart. Les Drivkraft Norges kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2024.

Fredag 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Det inneholdt blant annet flere forslag til endringer innenfor biodrivstoffpolitikken.

Økt omsetningskrav

Ett av forslagene er at regjeringen foreslår å øke omsetningskravet for veitrafikken fra 17 prosent i 2023 til 19 prosent i 2024. Regjeringen signaliserer samtidig at de skal innføre faste kontrollpunkter for helhetlig vurdering av bruk av biodrivstoff.

– Økt bruk av biodrivstoff er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra veitrafikken, og Drivkraft Norge støtter derfor opp om økt omsetningskrav for veitrafikken. Men våre medlemmer trenger forutsigbare rammevilkår. En langsiktig opptrappingsplan for bruk av biodrivstoff vil gi våre medlemmer den forutsigbarheten de trenger, og vil også være et mer treffsikkert virkemiddel enn at endringer i omsetningskrav skal gjøres etter de faste kontrollpunktene som foreslås, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Reduserer veibruksavgiftene på fossilt – ikke fornybart

Et annet forslag i statsbudsjettet er at regjeringen foreslår å redusere veibruksavgiftene for fossil bensin og diesel, men ikke for bioetanol og biodiesel. Grepet gjør at veibruksavgiften for biodiesel blir høyere enn for fossil diesel.

– I en tid der det er behov for økt bruk av fornybare energibærere til transport, er det noe uforståelig at fornybart, flytende drivstoff, slik som biodiesel, skal ha en høyere veibruksavgift enn fossil diesel, sier Bremer Nebben.

Veibruksavgiften skal som kjent reflektere de eksterne samfunnskostnadene bilbruk påfører samfunnet.

– Bruk av biodiesel fører ikke til høyere samfunnskostnader enn bruk av fossil diesel. Derfor er det ingen logisk grunn til at biodiesel skal ha høyere avgiftssats enn den fossile dieselen, sier hun.