Drivstoff for en grønnere verden

Publisert

Grønn skog i bakgrunnen med innrammet bilde av fagsjef Einar Gotaas, programleder og gjest på innspilling av podcast PolyPod

Hvis du vil forstå hvorfor Norge er helt avhengig av biodrivstoff for å nå klimamålet om halvering av klimagassutslipp for transport innen 2030, lytter du til podcast-serien «Drivstoff for en grønnere verden». I denne episoden er det biodrivstoff som diskuteres.

Ikke bare får du svar på hvorfor biodrivstoff må inngå som løsning for å nå klimamålene; du blir samtidig oppdatert på viktige temaer som:

  • omsetningskrav for biodrivstoff
  • ulike produksjonsveier for biodrivstoff
  • at infrastruktur og teknologi allerede er etablert
  • nødvendigheten av langsiktige rammevilkår for bransjen
  • hvor viktig det er å ta i bruk alle fornybare energibærere om Norge skal klare å nå klimamålene.

Paneldeltakere:

  • Drivkraft Norges fagsjef Einar Gotaas
  • Forskningssjef i SINTEF og leder for forskningssenteret Bio4Fuels, Duncan Akporiaye
  • Programleder Pedram Nadim i Polyteknisk Forening.

Serien er i regi av Polyteknisk Forening og del av podcasten PolyPod.

«#PolyPod – Drivstoff for en grønnere verden: Biodrivstoff» kan lyttes til i sin helhet under. Bli en racer på biodrivstoff!