Hvordan kan det offentlige anskaffe biodrivstoff utenfor omsetningskravet?

Publisert

Illustrasjon av ulike kjøretøyer med tittelen "Hvordan kan det offentlige anskaffe biodrivstoff utenfor omsetningskravet?"

Vi arrangerer frokostmøte på NIO House 30. april kl. 08:00-09:30 om hvordan det offentlige kan anskaffe biodrivstoff utenfor omsetningskravet.

Drivkraft Norge vil presentere vår nye veileder som gir deg kunnskapen du trenger for å gjennomføre gode offentlige og private anskaffelser av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet. Veilederen tar deg gjennom alle stegene, fra hvilke krav som anskaffelsen bør sette til leverandør, til å sikre en trygg prosess som gagner både anskaffer og leverandør.

I dag står anskaffere overfor et stadig mer komplekst landskap av hvordan gjennomføre gode anskaffelser av fornybare drivstoffer. Norge har i dag fire ulike omsetningskrav for biodrivstoff og disse kravene bidrar til reduksjon av fossilt drivstoff og klimagassreduksjoner i transportsektoren. Men for å oppnå ytterligere reduksjoner trengs det bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravene.

Veilederen tar for seg de ulike kravspesifikasjonene som ikke nødvendigvis er selvinnlysende for anskaffere og er et essensielt tillegg til DFØs anskaffelsesveileder for drivstoff, ved at vår veileder tar for seg biodrivstoff som klimatiltak i offentlige og private anskaffelser.

Du får svar på hvordan og hvorfor gjennomføre anskaffelse av bærekraftig biodrivstoff med høy klimanytte utenfor omsetningskravet, forskjellen på de ulike omsetningskravene i Norge og hvorfor det er viktig med solide anskaffelsesprosesser for både anskaffer og leverandør.

For å registrere deg, vennligst følg denne lenken til påmeldingsskjemaet.