Hurtigladestasjoner er samfunnskritisk infrastruktur som må prioriteres

Publisert

Foto av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og administrerende direktør i Drivkraft Norge Kristin Nebben.

I dag åpnet EcarExpo på Lillestrøm der Drivkraft Norge er partner. Vi sto for åpningen av seminarprogrammet som inkluderte en samtale med samferdselsminister Jon Ivar Nygård og presentasjoner fra representanter for medlemmene våre om hva som rører seg i bransjen.

-Samfunnskritisk infrastruktur

Elbiler utgjør i dag om lag 25 prosent av alle personbilene i Norge og andelen er raskt voksende. Nå satser også tungtransporten elektrisk og et godt utbygd nettverk av hurtigladestasjoner er derfor nøkkelen til god mobilitet for personer og gods.

-Vi mener at hurtigladeinfrastrukturen i større grad må anerkjennes som samfunnskritisk og derfor prioriteres ved tildeling av areal og tilkobling til kraftnettet, sier Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Innovativ bransje

For å lykkes med et velfungerende hurtiglademarked må bransjen finne det attraktivt å investere i Norge. Myndighetene må sørge for nok frihetsgrader for bransjen til å utvikle seg. Ladetilbudet for personbiler etableres i dag på helkommersielle vilkår, og selskapene er i sterk konkurranse med hverandre. Bransjen jobber derfor kontinuerlig med å utvikle seg. Dette vil komme elbilistene til gode. På eCarExpo presenterte representanter fra ladebransjen flere innovative grep. Vi fikk høre om innovative betalingsløsninger, tiltak som gjør ladestasjonene til en ressurs i stedet for en belastning for strømnettet og eksempler på hvordan bygge energistasjoner som setter ladekundene i sentrum.

-På eCarExpo har vi i dag fått presentert flere gode eksempler på hvordan våre medlemmer i ladebransjen utvikler sine konsepter for å skape en god kundeopplevelse. Jeg synes det var spennende å lytte til hvordan bransjen kontinuerlig jobber fram nye løsninger og gleder meg til å følge denne innovative bransjen videre, sier administrerende direktør Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge.

Viktig å begrense reguleringen av markedet

Drivkraft Norge forstår myndighetenes behov for å gjøre lading av elbil så enkelt som mulig. Bransjen har derfor fulgt opp myndighetenes krav om å installere terminaler for betaling med bankkort på nye hurtigladere. Samferdselsministeren bekreftet at dette også var formålet med kravet. Nygård var videre tydelig på at han ikke så det som aktuelt å regulere andre måter å ta betalt på, som for eksempel via roaming.

Drivkraft Norge er videre opptatt av å få fram at ladeselskapene i Norge også opererer i et internasjonalt marked. EU har nå etablert regler som gir føringer for hvordan ladestasjonene skal utformes, dette er regler som også vil gjelde i Norge. Vi vil oppfordre myndighetene til å følge EUs tidsplan for innføring av slike reguleringer for å sikre like rammevilkår på tvers av markedene.

-Vi anerkjenner myndighetenes behov for å bidra til brukervennlige ladestasjoner gjennom regulering.  Drivkraft Norge vil minne om at det er viktig å ha et kritisk blikk på forslag til reguleringer som begrenser aktørenes mulighet til å skape unike tilbud for sine kunder. Jeg synes derfor det var gledelig å høre at samferdselsministeren ikke har planer om å stille ytterligere krav knyttet til betaling, herunder roaming, sier Nebben.