Markedsandeler

Markedsandelsstatistikken viser salget av petroleumsprodukter i Norge totalt, fordelt på våre medlemmer. Alle tall som samles inn og publiseres er minst 12 måneder gamle, av hensyn til konkurransereglene. Statistikken publiseres hver måned.

Aktuelt
  1. Drivkraft Norge deltok på høring om NTP 2025-2036

    Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, deltok i dag på høring om Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der fokuserte vi på teknologinøytralitet, dynamisk veiprising, ladeinfrastruktur og tettere samarbeid mellom myndighetene og bransjen.

  2. Ny Nasjonal Transportplan forsterker innsatsen for lading av tungbil

    Regjeringen la i dag frem ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Planen er å bruke i overkant av 1300 milliarder over planperioden på 12 år. Innenfor denne rammen er det blant annet satt av 3,7 milliarder til en forsterket innsats for lading av tungbil. Drivkraft Norge savner likevel en mer teknologinøytral vurdering av effektive klimatiltak.

  3. Drivstoff for en grønnere verden

    Hvis du vil forstå hvorfor Norge er helt avhengig av biodrivstoff for å nå klimamålet om halvering av klimagassutslipp for transport innen 2030, lytter du til podcast-serien «Drivstoff for en grønnere verden». I denne episoden er det biodrivstoff som diskuteres.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt