Ansatte

Ansatte
12 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristin Bremer Nebben

Administrerende direktør

Jobber med: overordnede drift av organisasjonen, rapportering til styret, kommunikasjon og myndighetskontakt. Kristin har bakgrunn som daglig leder i Norsk Petroleumsforening, direktør for kommunikasjon- og myndighetskontakt i Norsk olje og gass, informasjonssjef i Equinor, samt politisk rådgiver på Stortinget for SV. Kristin er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og avgifter. Einar har i tillegg ansvaret for statistikk og samfunnsøkonomiske analyser. Einar er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere jobbet i Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Stortingets utredningsseksjon. Einar har også vært leder for analysegruppen i Næringsdepartementet, og seniorøkonom for Menon Business Economics.

Alexandre Guindos

Styremedlem (Daglig leder, Uno-X Forsyning)

Julie Lovise Green Holten

Kommunikasjonsrådgiver/pressekontakt

Jobber med: Drivkraft Norges hjemmeside, sosiale medier og mediearbeidet. I tillegg er hun ansvarlig for våre arrangementer. Julie har bakgrunn fra Unge Høyre og Høyre, hvor hun blant annet har vært nestleder i Høyres Studenter. Julie har en mastergrad i historie fra Universitet i Oslo.

Vedis Kristine Borstad

Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)

Jobber med: Drivkraft Norges hjemmeside, sosiale medier og mediearbeidet. I tillegg er Vedis ansvarlig for våre arrangementer. Vedis er nå i permisjon.