Drivkraft Norge

Innhold

Ansatte

Ansatte
10 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ada Helen Schjelderup

Styremedlem (Senior director Fuel, Circle K)

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og produktkvalitet. I tillegg følger Kjartan politiske prosesser inn mot arbeidet med myndighetene. Kjartan har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo med fagkombinasjon innenfor samfunnsvitenskap og offentlig rett. Han har tidligere jobbet i Shell, og er på fritiden engasjert med tillitsverv innenfor politikk og fotball.

Vedis Kristine Borstad

Kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Drivkraft Norges digitale kanaler og mediearbeidet. I tillegg er Vedis ansvarlig for våre arrangementer. Vedis er utdannet journalist, og har tidligere jobbet i Amedia-konsernet og i NRK.

Jobber med: fagområdene biodrivstoff og avgifter. Einar har i tillegg ansvaret for statistikk og samfunnsøkonomiske analyser. Einar er utdannet samfunnsøkonom, og har tidligere jobbet i Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Stortingets utredningsseksjon. Einar har også vært leder for analysegruppen i Næringsdepartementet, og seniorøkonom for Menon Business Economics.

Ketil Thorsen

Styremedlem (Daglig leder, Preem Norge)