Derfor er prisforskjellen mellom bensin og diesel mindre enn før

Publisert

Nærbilde av hånd som fyller biodrivstoff på bil med sol i bakgrunnen

Det er to hovedårsaker til dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i dag publisert prisstatistikk for drivstoff fra oktober 2018. Den viser at differansen mellom bensin og diesel er lav – nærmere bestemt 0,63 kroner per liter. Det er den laveste differansen hittil i 2018, og til sammenlikning var differansen på 1,35 kroner per liter i oktober 2017.

- Årsaken til at prisforskjellen mellom bensin og diesel er mindre enn tidligere, er at prisen på bensin i det internasjonale markedet har falt betydelig. Vi ser også at prisen på biokomponenter som brukes til diesel har økt. Biodrivstoff-andelen er høyere i diesel enn i bensin, og dermed er dette enda en faktor som påvirker prisforholdet, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Pumpeprisens oppbydning:
  1. Avgifter (utgjør 60 % av pumpeprisen)
  2. Internasjonal pris/selskapenes innkjøpspris (utgjør 30 % av pumpeprisen)
  3. Bruttoavanse (utgjør 10 % av pumpeprisen)
Les flere saker fra Drivkraft Norge: