Drivkraft Norge

Innhold

Derfor er prisforskjellen mellom bensin og diesel mindre enn før

Nyhet, Drivstoff, Tall og fakta, Diesel, Bensin

Publisert

Det er to hovedårsaker til dette.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i dag publisert prisstatistikk for drivstoff fra oktober 2018. Den viser at differansen mellom bensin og diesel er lav – nærmere bestemt 0,63 kroner per liter. Det er den laveste differansen hittil i 2018, og til sammenlikning var differansen på 1,35 kroner per liter i oktober 2017.

- Årsaken til at prisforskjellen mellom bensin og diesel er mindre enn tidligere, er at prisen på bensin i det internasjonale markedet har falt betydelig. Vi ser også at prisen på biokomponenter som brukes til diesel har økt. Biodrivstoff-andelen er høyere i diesel enn i bensin, og dermed er dette enda en faktor som påvirker prisforholdet, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Pumpeprisens oppbydning:
  1. Avgifter (utgjør 60 % av pumpeprisen)
  2. Internasjonal pris/selskapenes innkjøpspris (utgjør 30 % av pumpeprisen)
  3. Bruttoavanse (utgjør 10 % av pumpeprisen)
Les flere saker fra Drivkraft Norge: