Frokostmøte om veiprising

Dronefoto av vei med skog, tekst "Frokostmøte om veiprising"

Hva er dynamisk veiprising, og hvordan vil et slikt avgiftssystem fungere i praksis? Dette er spørsmål vi vil besvare på vårt frokostmøte som vi arrangerer sammen med OFV. Velkommen skal du være!

Veiprising har blitt aktualisert som et reelt alternativ til dagens avgifter knyttet til bruk av bil (bompenger, drivstoffavgift, piggdekkgebyr osv.) Regjeringen har allerede bestilt en utredning av et veiprisingssystem for tungtrafikken, og det er fremmet forslag i Stortinget om en tilsvarende utredning for persontrafikken. Debatten har vært preget av ulike definisjoner av hva et veiprisingssystem innebærer, og mange spørsmål om struktur, satser og personvern.

Sammen med Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) inviterer vi derfor til et frokostmøte om veiprising, nettopp får å få svar på disse spørsmålene. Vi har hentet inn ekspertise som vil ta for seg personvern, økonomi, struktur og rammer for et eventuelt veiprisingssystem. Videre vil bransjen presentere sine ønsker for hva en offentlig utredning av et nytt veiprisingssystem bør inneholde. Avslutningsvis slipper vi til våre folkevalgte, og lar dem kommentere det de har hørt.

Dato: 31.1
Sted: MESH, Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo
Arrangementet er gratis, og åpent for alle. Påmelding gjøres her. 

Program:
08.00-08.10 Velkommen
v/Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for Veitrafikken

08.10-08.25 På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering av veier
v/Tor Homleid, Vista Analyse

08.25-08.40 Veiens pris – og veiprising
v/Katinka Holstmark, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO)

08.40-08.55 Teknologi i praksis
v/Annar Bøhn, Autogear

08.55-09.05 Bilbransjens synspunkter
v/Egil Steinsland, Norges Bilbransjeforbund

09.05-09.15 Slik kan veiprising bli 
v/Inger-Lise Nøstvik, Drivkraft Norge

09.15 – 09.45 – Politikersamtale
Helge Orten (H), Arne Nævra (SV), Jon Gunnes (V)

Velkommen!