Mye positivt i Granavolden-plattformen

Drivkraft Norge er fornøyd med flere av signalene fra den nye regjeringserklæringen.

Denne uken ble det klart at de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF går sammen i regjering. Partiene har de siste ukene fremforhandlet en regjeringsplattform, som ble presentert torsdag.

Plattformen viser at flere av våre innspill er ivaretatt, deriblant behovet for å tilrettelegge for økt bruk av alle alternative drivstoffer, en langsiktig og råstoffnøytral biodrivstoffpolitikk, samt en mer bærekraftig avgiftsutforming for transportsektoren.

Langsiktig biodrivstoffpolitikk

I plattformen fremgår det at regjeringen ønsker en forutsigbar opptrappingsplan for biodrivstoff etter 2020. I tillegg skriver regjeringen at de vil ha et innblandingsmål på 40 prosent i 2030, avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere.

Det nylige vedtaket i Stortinget om biodrivstoff og avskogingsrisiko følges opp med et eget punkt i plattformen. Regjeringen skriver at de vil utarbeide et helhetlig forslag til virkemidler og avgifter for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko, både innenfor og utenfor omsetningskravet. Dette skal legges frem i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

 Det er positivt å se at regjeringen ikke har lagt opp til å gjøre kortsiktige endringer i biodrivstoffpolitikken. Vi er også glad for at vedtaket om avskogingsrisiko fremdeles står, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Regjeringen varsler at de vil innføre produktkvaliteten 98E0 (98-oktan uten innblandet biodrivstoff) som en sikringsstandard for å sørge for at også de aller eldste bilene har et drivstoff de kan bruke.

 Drivkraft Norge kommer til å følge opp dette arbeidet, for å sikre en hensiktsmessig utforming i praksis for både drivstoffselskapene og forbrukerne, sier Nøstvik.

Ladestruktur og hydrogen

Skattefordelene for elbiler videreføres, både når det gjelder engangsavgiften og merverdiavgiften. I tillegg vil regjeringen legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger.

Regjeringen vil også ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

 Bransjens stasjoner endrer seg fra tradisjonelle bensinstasjoner til å bli energistasjoner, som skal tilby den energien kundene vil ha. Vi er enig i at det må etableres flere ladestasjoner, og for å få til dette mener vi at det offentlige ikke bør tilby gratis lading, men heller legge til rette for etablering av flere ladepunkter i kommersiell regi. Derfor er det positivt at regjeringen skriver at de blant annet vil legge til rette for markedsbaserte løsninger når de vil øke ladeinfrastrukturen. Her kan bransjens stasjoner spille en viktig rolle, sier Nøstvik.

Arbeid med fremtidig bilavgiftssystem

Regjeringen skriver at de «vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025».

 Til dette kommer Drivkraft Norge å spille inn dynamisk veiprising som en relevant løsning for bruksavgiftene knyttet til bilbruk, sier Nøstvik.

Drivkraft Norge og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arrangerer et felles frokostmøte om veiprising 31. januar. Les mer om det her!