Vi arrangerer frokostmøte 4. november

Velkommen til vårt frokostmøte på hotell Bristol torsdag 4. november! Temaet er klimavennlige løsninger ved offentlige anskaffelser.

Drivkraft Norge har gleden av å invitere inn til frokostmøte torsdag 4. november på Hotell Bristol i Oslo.

Temaet for frokostmøtet er hvordan statlige myndigheter innretter sine reguleringer overfor offentlige aktører som ønsker å benytte seg av klimavennlige løsninger ved offentlige innkjøp.

På slutten av regjeringen Solbergs tid, ble det besluttet at bærekraftig biodrivstoff ikke lenger skulle være anbefalt som et rent klimatiltak av staten i offentlige innkjøp. På dette frokostmøtet spør vi hva denne endringen gjør med offentlige myndigheters muligheter for å redusere sine egne klimagassutslipp. Vil elektriske anleggsmaskiner kunne veie opp for manglende biodrivstoff, og hva sier politikere fra det nyvalgte Stortinget?

Frokosten står klar fra kl. 08:00, og det faglige opplegget begynner 08:30. Vi er ferdige til 09:45.

Innledere og debattanter:

  • Mats Nordum og Thea Johnsen fra Miljødirektoratet
  • Stein Gunnes fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
  • Einar Wilhelmsen, byråd for finans (MDG)
  • Politisk debatt mellom Sivert Bjørnestad (FrP), Kirsti Leirtrø (Ap) og Mari Holm Lønseth (H), ledet av Kjartan Berland i Drivkraft Norge

Påmelding: Vi setter pris på om du vil bekreft din deltakelse ved å sende mail til vkb@drivkraftnorge.no | Vi har også opprettet et arrangement på Facebook.

Vi håper å se deg fysisk, men seminaret vil også bli streamet og link til dette blir ettersendt de som påmelder seg.

Spørsmål om arrangementet? Kontakt oss gjerne!