Gode signaler om biodrivstoff i Hurdalsplattformen: – Tydelig satsing på flytende fornybart drivstoff

I dag har Hurdalsplattformen blitt presentert. Vår fagsjef, Einar Gotaas (innfelt) kommenterer regjeringsplattformen.

I den nylig fremlagte regjeringsplattformen er det tydelige signaler om ønsket satsing på bioenergi og biodrivstoff.

I dag presenterte Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) politikken de ønsker å føre i regjering de neste fire årene. Regjeringserklæringen har fått navnet «Hurdalsplattformen». For satsingen på biodrivstoff kan vi blant annet lese følgende punkter:

«Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjons biodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere avgifter.»

«Etablere en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren, og legge frem en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser.»

«Sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten. Vi vil stimulere til at klimavennlige energibærere som hydrogen, ammoniakk og biodrivstoff skal utvikles for tungtransport og store skip.»

«Det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver frem en mer miljøvennlig luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi.»

– Dette er positive signaler for drivstoffbransjen, som ønsker å bidra med effektive kutt i klimagassutslippene gjennom økt bruk av fornybart, flytende drivstoff. Vi ønsker en målrettet og offensiv satsing fra regjeringen på løsninger som bidrar til produksjon og bruk av enda mer bærekraftig biodrivstoff, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

Bør se til veiprising

– Vi merker oss også at den nye regjeringen ønsker å differensiere veibruksavgiftene, slik at de blir lavere avgifter i distriktene. Drivkraft Norge mener at den påtroppende regjeringen bør se til dynamisk veiprising for å sikre riktige og rettferdige avgifter for bruk av bil. Med dynamisk veiprising vil avgiftssatsene bli lavere i distriktene enn i byene, sier Gotaas.

Utbygging av ladenettverket

Drivkraft Norge merker seg også at den nye regjeringen legger opp til målrettet utbygging av ladeinfrastruktur, der det i dag ikke er et slikt tilbud.

– Drivstoffbransjens energistasjoner inneholder flere typer drivstoff. Det er derfor viktig for vår bransje å bidra til at utbyggingen skjer så effektivt som mulig ved å ta i bruk de sentralt plasserte energistasjoner langs veiene. For å få til dette trengs det mer målrettede virkemidler som sikrer økonomisk bærekraftig ladetilbud i distriktene, avslutter Gotaas i Drivkraft Norge.