Høringer på Stortinget

Drivkraft Norges fagsjefer Einar Gotaas og Kjartan Berland representerer Drivkraft Norge og bransjen i komitehøringene på Stortinget.

Denne uken og neste deltar Drivkraft Norge i komitehøringer på Stortinget, i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2022.

For kort tid siden ble forslaget til statsbudsjett for 2022 lagt frem. Her kan du lese Drivkraft Norges kommentarer til budsjettforslaget

I etterkant av statsbudsjettfremleggelsen, gjennomfører de ulike komiteene på Stortinget høringer hvor organisasjoner og bransjeforeninger kan melde seg på for å gi sine innspill til budsjettet. 

Drivkraft Norge deltar i år på høringer i finans-, energi- og miljø, transport-, og næringskomiteen. 

Budskapene våre i de ulike komiteene er at offentlige anskaffelser har behov for biodrivstoff, reduksjonsplikt må innføres til erstatning for dagens omsetningskrav, veiprising som fremtidens avgiftssystem og behovet for økt utrulling av hurtigladere i distriktene.