Innkjøpsråd blir tema i Stortinget

Publisert

Illustrasjonsfoto av buss, tatt av Elijah O'Donnell for Pexels. Portrettfoto av stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) er klippet inn.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) ber om svar fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i saken om flytende biodrivstoff og de nye innkjøpsrådene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet.

I slutten februar ble det kjent at DFØ og Miljødirektoratet sin veileder for drivstoff til offentlige anskaffelser ikke hensyntar noen av innspillene som kom frem i høringsrunden om saken.

I veilederen sidestilles fossil diesel med biodrivstoff. Begrunnelsen er at offentlige innkjøp av biodrivstoff anses ikke å bidra med mer biodrivstoff enn det som allerede pålegges solgt via omsetningskravet.

– Det er opplagt noe i dagens regelverk som skurrer, når fornybart blir likestilt med fossilt i veilederen for drivstoff til offentlige anskaffelser, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

Hun er glad for at dette nå blir tema på Stortinget. Representanten Sverre Myrli (Ap), som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, har sendt inn følgende skriftlig spørsmål til klimaminister Rotevatn:

«Hvorfor skal ikke biodrivstoff lenger kunne benyttes som et tiltak for å redusere klimagassutslipp fra kjøretøy i offentlig regi, og hva skal til for at miljømyndighetene igjen kan anbefale biodrivstoff som et klimatiltak ved offentlige anskaffelser?»

Myrli utdyper sitt spørsmål med følgende begrunnelse:

«Det er en kjent sak at flytende fornybart drivstoff, som blant annet biodrivstoff, er det eneste reelle alternativet for tungtransport og nyttekjøretøy. Flere selskaper innenfor busstrafikk har vært tydelige på at det er biodrivstoff som er løsningen for å kunne bidra til reduserte klimagassutslipp fra dem. Dette har også blitt understreket i flere av innspillene Stortinget har fått fra fylkeskommunene ved de siste budsjettbehandlingene. Det er heller ikke sagt noe i regjeringens forslag til Klimaplan 2021-2030 om at biodrivstoff ikke lenger skal være en del av løsningen for transportsektoren, og heller ikke spesifikt for offentlige anskaffelser.»

Drivkraft Norge er glad for at Myrli løfter saken:

– Det viser at han lytter til bransjen og tar oss på alvor. Det er vi glade for. Vi er spent på svaret fra klimaministeren. Vi håper dette kan hjelpe til med å få en dialog med miljømyndighetene om saken, og at vi kan komme frem til en bedre løsning både for næringslivet og miljøet, sier Nøstvik.