Arendalsuka 2022: Hvordan oppnå klimamålene i veitrafikken?

Arendalsuka 2022: Hvordan oppnå klimamålene i veitrafikken? Reduksjonsplikt kan være løsningen! Vi inviterer til panelsamtale i Samferdselsteltet onsdag 17. august kl. 10.30-11.30. Arrangementet streames.

Drivstoffbransjen forsyner landet med drivstoff og energi, og er en viktig premissleverandør for å få ned utslippene fra transportsektoren i årene som kommer. Bransjeforeningen Drivkraft Norge har derfor jobbet med å samle våre medlemmer rundt et veikart for å skape en klimanøytral drivstoffbransje innen 2050.
 
Drivstoffbransjen tar blant annet til orde for å erstatte dagens omsetningskrav på biodrivstoff med en generell reduksjonsplikt av klimagasser for norske omsettere av drivstoff.
 
Spis lunsj med oss i Samferdselsteltet!
 
Innledere og paneldeltakere:
- Ingelin Noresjø, NHO
- Geir Mo, NLF
- Ingvild Kilen Rørholt, Zero
- Einar Gotaas, Drivkraft Norge
- Ketil Solvik-Olsen, FrP
- Frode Jacobsen, Ap
- Anette Solli, H
- Alfred Bjørlo, V
 
Lenke til streaming her