Drivkraft Norge på Arendalsuka

Panelsamtale med Alfred Bjørlo (V), Ketil Solvik-Olsen (FrP), Frode Jacobsen (Ap) og Anette Solli (H), ledet av Kjartan Berland. Foto: Drivkraft Norge

Politiskflertall for utredning av reduksjonsplikt under Arendalsuka. -Tiden er inne for at vi får utredet hva som er det mest effektive virkemiddelet for å oppnå størst miljøgevinst i transportsektoren, sier Kristin Bremer Nebben i Drivkraft Norge.

Drivkraft Norge var denne uken representert på Arendalsuka, og onsdag 17. august inviterte vi til lunsj i Samferdselsteltet med temaet «Hvordan oppnå klimamålene i veitrafikken? Reduksjonsplikt kan være løsningen!» Det var et fullsatt telt som først ble ønsket velkommen av administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben. Før fageksperter og politikere fikk slippe til, la også Einar Gotaas i Drivkraft Norge frem drivstoffbransjens vurderinger av mål og virkemidler i dagens politikk. Gotaas avsluttet sin innlending med å løfte frem bransjens ønske om å få utredet reduksjonsplikt.

En reduksjonsplikt vil være teknologinøytral og vil ha fokus på å redusere klimagassutslipp hvor alle fornybare energibærere teller med. - Einar Gotaas, fagsjef i Drivkraft Norge

 

Den faglige panelsamtalen besto av Ingvild Kilen Rørholt fra miljøorganisasjonen Zero, Ingelin Noresjø fra NHO Grønt landtransportprogram og Geir Mo fra Norges Lastebileierforbund.

arendalsuka-paneldeltakere.jpg

Under den politiske panelsamtalen ble politikerne Alfred Bjørlo (V), Frode Jacobsen (Ap), Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Anette M. Solli (H), utfordret på problemstillingen om reduksjonsplikt. Interessen fra politikeren er stor når det kommer til å kutte i utslippene fra veitrafikken, og da spesielt utslippene fra transportsektoren. Men selv om det ikke var like stor enighet i systemet rundt en eventuell reduksjonsplikt, var alle likevel positive til en utredning.

Fikk du ikke med deg arrangementet eller har du lyst til å se det på nytt? Lenke til opptak av hele arrangementet finner du her.